Vyberte stránku

HNUTÍ GO!

 ROZVÍJÍME KOMPETENCE DO ŠKOL

 Více jak 20 let zkušeností!

KDO JSME ?

podporujeme rozvoj moderních metod, forem, prostředků výchovy a vzdělávání, zejména zážitkové pedagogiky, na školách a dalších institucích. Důraz klademe na sebepoznání, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a tvořivosti.

Naší hlavní činností je rozvoj měkkých dovedností pro základní a střední školy. Pořádáme také semináře pro pedagogy a instruktory, podporujeme vydávání publikací o zážitkové pedagogice.

ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO MODERNÍ ŠKOLU

Každá aktivita má svoji vlastní metodiku rozvíjející měkkou dovednost

Z naší 20ti leté historie

Kurzy

1991

Semináře GO!

1997

Lanové aktivity

2000

Kompetence

2015

Občanské sdružení Hnutí GO! vzniklo 17. června 1997 a působí jako experimentální centrum zážitkové pedagogiky pro školy. Taktéž pořádá akreditované semináře pro učitele. Zakladatelé (M. Paulíček, E. Hrabalík, a R. Hanuš) ho koncipovali jako otevřenou liberální platformu pro setkávání lidí, myšlenek, projektů a přístupů, vedoucích k pozitivní změně (atmosféry, kvality, stavu) ve školství. Základním mottem se stala myšlenka Miroslava Nevrlého:

Blaženější je dávat, než brát! Ale nejdůležitější je probudit touhu. Otevřít oči. Nadchnout. To je nejtěžší úkol. Ostatní záleží jenom na tobě.“

Kurz GO!

má za cíl vytvořit pevné, přátelské skupiny, aby pak studenti v atmosféře podnikavosti, radosti a tolerance vnímali učitele nejen jak průvodce jedním z nejdůležitějších období života, ale i na cestě za poznáním společné školy radosti. Pedagogům umožní společný pobyt vnímat své žáky zároveň jako mladší kolegy a jedinečné osobnosti, které mohou nasměrovat k dalšímu aktivnímu a zajímavému životu. Snahou organizátorů kurzů je umožnit skupině studentů a jejich třídnímu učiteli vzájemné poznání na fyzické i emocionální rovině ještě před samotným nástupem do školy. V předstihu si tak mohou vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině, rychle si zvyknout na nové prostředí a co nejrychleji se zapojit do života školy. To vše navíc podporuje plynulé překlenutí přechodu z dětství do dospělosti. Myšlenka a kurzy Go! vznikly v roce 1991 na půdě Prázdninové školy Lipnice v týmu pod vedením Vladimíra Halady.

SPOLUPRACUJEME
~

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
~

Kontakt

HNUTÍ GO!, z.s.
tř. Míru 115
771 11 Olomouc
IČ: 669 32 254
Krajský soud v Ostravě
spisová značka L 3720/KSOS

© 2021 | Všechna práva vyhrazena